Diverse Karaffen Alladin

De karaf “Alledin” is de basisversie in een serie van karaffen. De “Alledin” met de gouden Levensbloem op de bodem is al vele jaren een van de meest gewilde kannen. De trapsgewijze opzet van de 6 opeenvolgende secties, met het volume van elke sectie volgens een van de eerste 6 nummers van de universele Fibonacci-reeks, komt overeen met de geometrie die overal in de natuur te vinden is. Gerevitaliseerd water vertoont een 6-zijdige kristalstructuur die overeenkomt met een verhoogde mate van energie en levenskracht.

Meer info…

 56,00 115,00 Incl. btw

Beschrijving

Collectie Nature's Design glaswerk

Over Nature’s Design

Het uitgangspunt

Onze zoektocht naar het meest energiegevende en harmonieuze uitgangsputen voor onze productlijn bracht ons naar de verhoudingen van de gulden snede, welke -letterlijk- het ontwerp van Moeder natuur is. De zoektocht bracht ons ook naar het krachtige symbool van de bloem deze levens.

Jaren geleden zagen we waterkristalfoto’s van de Japanse geleerde Masaru Emoto, die de veranderingen laten zien in de waterstructuur onder invloed van onze intentie, en daarvan waren we zeer onder de indruk.

Wat ons het meeste fascineerde was de positieve verandering in waterstructuur die ontstaat door het bewuste gebruik van vormen die in harmonie zijn met de basisprincipes van de natuur zelf. Sindsdien bleven we geboeid door water en vormen, en daar staat Nature’s Design nu nog steeds voor: mooi uitziende, natuurlijke en nuttige kwaliteitsproducten voor dagelijks gebruik – en voor het welzijn van lichaam en geest.

OERBRON VAN HET LEVEN

Water

Een ieder die ooit eens het water van een bergbeekje heeft gedronken weet uit eigen ervaring wat vers bronwater betekent. Bij ons thuis komt het water via lange leidingen uit de kraan, is niet meer zo smakelijk en geeft zeker niet zoveel energie.

Geen wonder, als je bedenkt wat voor lange weg het moet afleggen en hoe het bewerkt moet worden om vervuiling tegen te gaan. Om aanschouwelijk te maken hoe diepgaand onze producten het water veranderen werden er bij al deze producten “voor” en “na” foto’s genomen van waterkristallen, op de manier zoals Masaru Emoto dat deed, uitgevoerd door het E.F. Braun Laboratorium in Zwitserland. Bij elk van deze foto’s is te zien hoe positief de veranderingen zijn, met heel fijne, symmetrische kristalstructuren als resultaat. Deze veranderingen, teweeggebracht door de componenten in ons design (gulden snede, Levensbloem, zorgvuldig geselecteerde materialen), geven water weer een frisse, aangename, zuivere en natuurlijke smaak – zo natuurlijk mogelijk.

De Gulden Snede

DE GULDEN SNEDE

Al sedert de oudheid hebben de basisverhoudingen van de gulden snede steeds gediend als de belichaming van schoonheid en esthetiek. Zelfs nu nog is deze perfecte verhouding terug te vinden in kunst, architectuur, ontwerpen en elders.

De gulden snede is duidelijk overal aanwezig in de natuur, en dit is de reden waarom wij dit principe toepassen als richtlijn in onze ontwerpen. Dit principe komt voort uit de eenheid in verhoudingen waarbij de relatie tussen de grotere en kleinere delen gelijk is aan die tussen het grote geheel en het grootste geheel. Deze ratio, deze formule, de “PHI” uit de wiskunde, is 1,618. De Fibonacci-serie getallen (en toonhoogten) is op ditzelfde principe gebaseerd, en formuleert de eigenschappen van groeiprocessen zoals ze te vinden zijn in de natuur, bijvoorbeeld in het blad en de bloem. Hieruit komen ook linksom en rechtsom draaiende spiralen voort, in verhoudingen van 8 staat tot 13, of 21 staat tot 34 (alle behorende tot de getallenreeksen van Fibonacci). Wanneer deze getallen met elkaar gedeeld worden is de uitkomst steeds 1,618, ons begrip PHI, oftewel de gulden snede. Al onze glas en porselein producten worden zorgvuldig ontworpen in overeenstemming met deze gulden snede, waardoor elk product aangenaam oogt en energetisch overeenkomt met de stroming van levensenergie.

Zonnebloem fibonacci reeks gulden snede

DE FIBONACCI GETALLENREEKS IN DE NATUUR

De Fibonacci-reeks van getallen is gebaseerd op hetzelfde principe als de gulden snede, en beschrijft de eigenschappen van groeiprocessen die in de natuur gevonden kunnen worden – zoals in de blad en bloem positie van planten. Dit doet zich voor in bijvoorbeeld links- en rechtsdraaiende spiralen met een verhouding van 8 tot 13 of 21 tot 34. (En alle getallen uit de Fibonacci reeks). Bij deling van deze getallen is het resultaat altijd de 1,618, een getal dat bekend staat als ‘Phi’ of gulden snede.

Elke individuele kern in een zonnebloem behoort tot een linksdraaiende spiraal. Het opmerkelijke is dat het aantal spiralen (zonder uitzondering!) alleen aangrenzende nummers van de Fibonacci getallenreeks bevat. In zonnebloemen vind je bijvoorbeeld altijd spiraalcombinaties van 21/34, 34/55, 55/89, en in het bijzonder in grote zonnebloemen ook 89/144 kernen. Dit principe geldt ook voor madeliefjes, dennenappels, kool, ananas …

Fibonacci getallenreeks: 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13 … 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144 …

Verhouding tussen twee getallen in de rij van Fibonacci is altijd 1,62. Dit getal staat gelijk aan de gulden snede.

34/21 = 1,62 55/34 = 1,62 89/55 = 1,62

Bloem des Levens Flower of Life

BLOEM DES LEVENS

Oerpatroon van creatie

De “Bloem des Levens” geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen en religies staat deze Levensbloem bekend als symbool van het eeuwige scheppingsproces: ze wordt voornamelijk toegepast voor het vitaliseren en harmonieus stabiliseren van voedingsmiddelen en vloeistoffen.

De Bloem des Levens bestaat uit een veelheid van elkaar overlappende cirkels, waarvan het beginpunt de cirkel in het centrum is. Deze cirkel staat voor een oervorm, een geometrische structuur die aangeeft dat in oorsprong alle leven uit een enkele bron voortkomt. Het sleutelwoord is celdeling.

Celdeling blijft doorgaan totdat een schepsel de juiste harmonieuze vorm heeft bereikt. Omdat dit symbool toegepast wordt in onze producten komt het water in deze kannen en glazen weer tot de ‘oorspronkelijke code’, mede door de invloed van de Levensbloem.

Als het water qua structuur eenmaal weer symmetrisch gerangschikt is hebben de waterkristallen de vorm van een regelmatige zeshoek. En dezelfde originele, hexagone vorm vinden we terug in de Bloem des Levens!

Nature's Design waterkaraf voor vitaal water met de Levensbloem

VARIATIES

Bloem des Levens

Goud

Deze variatie met echt goud is het meest populair over de hele wereld. Goud staat bekend om zijn energieke kracht. Dit is de reden waarom deze bloem het gerevitaliseerde water verrijkt met levenskracht en energie.

Happy

Naar de regenboog kijken maakt ons blij. Regenboogkleuren hebben een positieve invloed op ons omdat elke boog trilt met een eigen weerklank. Dat is de reden waarom deze bloem het water verrijkt met optimisme, en een positieve houding ten opzichte van de wereld en onszelf.

Wit

Witte kleur staat bekend om zijn zuiverheid. Het wordt geassocieerd met het goede, met eerlijkheid, begin, onschuld en perfectie. Deze bloem zal u helpen uw perceptie te verbeteren. Ook zorgt het ervoor dat je je meer open stelt voor nieuwe kansen en suggesties.

Platina

Er zitten slechts 0,005 platina-deeltjes per miljoen in de aardkorst. Omdat het dus een uiterst zeldzame metaal op onze planeet is, kunnen mensen die het bezitten erg trots zijn. Dat is de reden waarom deze bloem goed is voor het versterken van het zelfvertrouwen en liefde voor onszelf.

Collectie Nature's Design glaswerk

NATURES DESIGN – producten in harmonie met de natuur

Onze producten worden uitsluitend vervaardigd op basis van natuurlijke grondstoffen zoals kwartszand, kalksteen, kwarts, kaolien, veldspaat, klei, hout, kurk en rubber. Van deze natuurlijke grondstoffen produceren wij onze producten gemaakt van glas, porselein, aardewerk, kurk en rubber.

Nature’s Design is erop gebrand om ervoor te zorgen dat alle producten die vervaardigd worden van deze natuurlijke en duurzame grondstoffen ecologisch geproduceerd worden, zodat zij voor 100% eindeloos recycleerbaar zijn (glas, keramiek) of door compostering natuurlijk afgebroken kunnen worden (hout, kurk, rubber).

SCHOONMAKEN

Glaswerk kun je het best met de hand reinigen, met een zacht en ecologisch schoonmaakproduct, of citroen-zuur (zoals water met citroensap) om vlekken te verwijderen. Vermijd agressief schoonmaakmiddel.

De symbolen van de Bloem des Levens op de bodem blijven effectief als ze zorgvuldig onderhouden worden. Producten zonder deze symbolen van de Levensbloem zijn geschikt voor de vaatwasser.

!! De houten dop en kurken huls dienen met een vochtige doek gereinigd te worden, nooit onder stromend water of in een vaatwasmachine.

De karaf “Alledin” is de basisversie in een serie van karaffen. De “Alledin” met de gouden Levensbloem op de bodem is al vele jaren een van de meest gewilde kannen. De trapsgewijze opzet van de 6 opeenvolgende secties, met het volume van elke sectie volgens een van de eerste 6 nummers van de universele Fibonacci-reeks, komt overeen met de geometrie die overal in de natuur te vinden is. Gerevitaliseerd water vertoont een 6-zijdige kristalstructuur die overeenkomt met een verhoogde mate van energie en levenskracht.

Bijkomende informatie

Inhoud

Alladin 1,3 Basic, Alladin 1,3 Goud, Alladin 1,3 Happy, Alladin 1,3 Platina, Alladin 1,3 Wit, Alladin 2,3 Family Basic, Alladin 2,3 Family Goud, Alladin Set 1,3 Goud 2 Mythos, Alladin Set 1,3 Goud 4 Mythos