In de media: Schaarste aan “schoon” drinkwater

Onderstaand artikel sierde woensdag 26 juni 2024 de voorpagina van de grootste krant van ‘wakker’ Nederland. Ik vermoed dat de strekking evengoed betrekking heeft op het geïndustrialiseerde en overbevolkte (mens en veeteelt) België.

Voilà, daar gaan we:

Nederland op waterslot door schaarste schoon drinkwater: ’We lopen tegen de grenzen aan’

 

DEN HAAG – Nederland gaat op een ’waterslot’ nu op steeds minder plekken voldoende schoon drinkwater beschikbaar is. Door korter te douchen, wc’s voortaan door te spoelen met regen- of douchewater en mogelijk hogere drinkwaterrekeningen moet ’bewustwording’ worden bijgebracht.

 

Uit het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing volgt dat er wordt toegewerkt naar een ’huishoudelijk drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking van 100 liter per dag’. Momenteel verbruikt de gemiddelde Nederlander 134 liter drinkwater, ook wel ’gemeentepils’ genoemd.

 
„We willen het watergebruik van huishoudens omlaag brengen door gedragsverandering”, staat in het stuk. Nederlanders dienen daarom korter te douchen, waterbesparende douchekoppen aan te schaffen, de ’kleinere toiletknop’ gaan gebruiken om de wc door te spoelen en zich ’bewust’ te worden dat drinkwater schaarser wordt.

 

Meer water, meer belasting

 

Ook wordt gekeken of water dat gebruikt is bij het douchen opgevangen kan worden om de wc’s door te spoelen. Saillant is dat ook onderzoek gedaan gaat worden naar het verder beprijzen en belasten van de nummer één levensbehoefte. Wie meer water gebruikt, gaat dan een hogere rekening betalen. Het ministerie doet ’onderzoek naar de effecten en effectiviteit van beprijzen/belasten ten behoeve van verminderen ver/gebruik van (drink)leiding-, grond- en oppervlaktewater’.

 

Volgens het plan zijn er momenteel al regio’s in Nederland waar de drinkwaterproblematiek opborrelt. „Nederland heeft een woningbouwopgave van 900.000 extra woningen tot en met 2030 die allemaal van een drinkwateraansluiting moeten worden voorzien. Door klimaatverandering (hogere temperaturen) is er meer drinkwater nodig, maar is er minder (schoon) water beschikbaar door droogte en verzilting. In (delen van) provincies zoals Gelderland, Overijssel en Groningen is er nu soms al niet genoeg vergunningscapaciteit beschikbaar. Zo is het in Twente al voorgekomen dat grootzakelijke drinkwateraansluitingen zijn geweigerd. Ook in andere gebieden zijn extra bronnen nodig om in 2030 aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen.”

 

Leefomgeving

Zo wordt geschetst dat al in 2030 in heel Nederland ’een groot probleem zal ontstaan als we op dezelfde voet verder gaan’. Duidelijk zou zijn dat ’we tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aanlopen en dat we alleen duurzaam gebruik kunnen maken van onze leefomgeving als we ons gebruik aanpassen aan wat het systeem aankan, in plaats van het systeem aanpassen op ons gebruik.’

 

Volgens het rapport wordt het komende jaren immers ’steeds moeilijker’ om voldoende schone drinkwaterbronnen te vinden. „Dit komt door de afname van natuurlijke beschikbaarheid, de druk op de ruimte, bodem en ondergrond, de afname van de waterkwaliteit en de toenemende concurrentie om water tussen drinkwater, industrie, landbouw en natuur. Daarnaast kosten bestuurlijke- en vergunningstrajecten veel tijd.”

Naast burgers krijgen ook bedrijven te maken met beperkingen: de komende jaren mogen zij twintig procent minder drinkwater gebruiken. Ook voor de boeren, industrie en grote bedrijven dienen aangescherpte regels te komen en worden ’industriële gebruikers betrokken in gebiedsprocessen met andere stakeholders, zoals de (vergunningverlenende) overheidslagen, agrarische sector en natuurbeheerders’. Belangrijk is volgens het rapport dat er een ’knop’ omgaat.

 

„Het is noodzakelijk dat we in Nederland op een andere manier met drinkwater om leren gaan en ons bewust zijn van de waarde van ons drinkwater. Hierbij denken we niet meer vanuit een mentaliteit van maakbaarheid, overvloed en verspilling. Steeds vaker lopen we tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan.”

Meer aandacht

Volgens het rapport is het ’belangrijk binnen de grenzen van het water- en bodemsysteem te blijven handelen’. ’Daarbij hebben overheden meer aandacht voor het vasthouden en bergen van water, zodat wateroverlast voorkomen wordt en in droge tijden voldoende (drink)water beschikbaar is. Bovendien past bij een telkens duurzamer wordende maatschappij dat we niet verspillen. Dit betekent dat we ons gedrag en de techniek aanpassen en zelfs in tijden van voldoende beschikbaarheid zuinig omgaan met ons drinkwater. Zo dragen we bij aan het herstel van ons watersysteem.’

 

author avatar

MIKE MULLER

 

Gerelateerde artikelen