Grander watervitalisatie

Zeer binnenkort in ons aanbod -ook- via de webshop

💦 💦 💦 💦

Het Grander-effect

Het principe achter watervitalisatie

Johann Grander: ”Bij water gaat het om iets kosmisch.”
 

In het continue uitwisselingsproces ligt ook het antwoord op de vraag waarom het vitaliserende effect in de installaties van Grander ook nadat ze jaren zijn gebruikt niet verloren gaat en de installaties voor watervitalisatie geen vreemde energie opnemen en geen onderhoud nodig hebben. De Grander-watervitalisatie werkt namelijk met natuurlijke energie.

Water dat volgens dit proces wordt verlevendigd, krijgt weer de eigenschappen en vermogens zoals die oorspronkelijk door de natuur zijn gegeven. Het krijgt weer zijn regenererend, zelfreinigend vermogen en kan een sterker weerstandsvermogen ontwikkelen, waardoor het langer houdbaar blijft.

Deze vorm van energie- en informatieoverdracht kan nog niet met behulp van de traditionele wetenschappelijke analytische meetmethoden worden gemeten.

Na bijna 30 jaar onafgebroken op veel terreinen te zijn toegepast, laat de praktijk echter zien dat veel effecten direct of indirect merkbaar zijn, wat door documentatie wordt bevestigd.

Het kernelement van het proces van watervitalisatie is water. Bij het als ”informatiewater” aangeduide basismedium in de watervitalisatie installaties van Grander gaat het om water met een hoogwaardige inwendige structuur, dat volgens de speciale methode en knowhow van Johann Grander wordt geproduceerd. Dit water is tevens in staat de hoogwaardige structuur ook op ander, niet verlevendigd water over te dragen, zonder dat dit rechtstreeks met het informatiewater in contact komt.

Deze zogenaamde informatieoverdracht is een uniek fysisch verschijnsel, en werd voor het eerst in deze vorm door Johann Grander voor praktisch gebruik geschikt gemaakt.

Johann Grander zelf spreekt van energie- en informatieoverdracht van water op water. Uit zijn waarnemingen blijkt dat water een levend systeem is, dat in een permanente wisselwerking staat met de natuur en zijn omgeving. Het zogenaamde Grander-effect versterkt op een actieve manier die wisselwerking.

werking Grander effect