Lood, ooit een tovermiddel…

Lood is lang een tovermiddel geweest. Verbrandingsmotoren bleken beter te presteren en gingen langer mee: lood werd toegevoegd aan de brandstof. Loden waterleidingen bleken buigzaam en daardoor minder leidingbreuken in geval van verzakkingen. En dan werd er nog lood in onze gebitten gestopt: de amalgaanvullingen.
Ieder voordeel heeft zijn nadeel en het loodgehalte in onze lichamen zou vele malen hoger liggen dan bij onze voorvaderen. En hier zou de verklaring moeten worden gezocht voor een aantal hersenaandoeningen als Parkinson, dementie en Alzheimer.
Er zijn gelukkig talloze manieren om lood uit uw lichaam te verwijderen, ook in de klassieke geneeskunde. En gelukkig zijn er filtersystemen voor water én lucht om ervoor te zorgen dat u niet onnodig lood binnenspeelt. De Jungbrunnen van de firma Bestwater is een must-have in ieder huishouden en diezelfde firma heeft nu ook een geavanceerd BestAir luchtfiltersysteem ontwikkeld. Informeer ernaar, gezondheidssystemen waar het hele gezin zijn voordeel mee doet. Ook zakelijke toepasbaar in kantoren, horeca of gezondheidsinstellingen.


Mijn advies:

  • Informeer bij uw leidingwater-leverancier naar de loden leidingen in uw buurt.
  • Laat de amalgaan vullingen verwijderen uit uw gebit.
  • Informeer bij uw huisarts naar de noodzaak eens de zwaren metalen op te kuisen middels chelatie-therapie.
  • Kies voor een drinkwaterfiltersysteem van het kaliber Jungbrunnen.

Gerelateerde artikelen