Zware metalen en weekmakers

Vrouw met Alzheimer

De overheid zou loden leidingen moeten vervangen. Zelf zou u geen water moeten gebruiken uit plastic flessen. Slecht voor de gezondheid, slecht voor het milieu. Welke maatregelen kunt u zelf -tamelijk eenvoudig- nemen? 

Ons (drink)water maakt tegenwoordig een lange reis. Vaak legt het vele 100-den kilometers af door leidingen. Ik stel mij op de ring van Brussel ook altijd de vraag hoeveel plastic flessen met drinkwater daar jaarlijks passeren. Hallucinante aantallen.

De tijd dat er een bron was in de buurt van uw woonst is inmiddels voorbij. Het is enkel in bijvoorbeeld het Zwarte Woud dat ik nog wandelaars met flessen zie passeren op weg naar het Heilsames Wasser, zoals ze dan zeggen. Voor medicinaal gebruik haast.

Tenzij u kiest voor een drinkwateroplossing bij u thuis, bent u grotendeels aangewezen op het gebruik van leidingwater of de aanschaf van flessenwater.

UW LEIDINGWATER

Is grotendeels de verantwoordelijkheid van de overheid en deze heeft historisch gezien deze rol al lang geleden op zich genomen. Het aanleggen van de waterleidingen vormde een revolutie in de stedelijke ontwikkeling. Aanvankelijk vond het vervoer plaats via ‘open’ leidingen van klei, leem en sediment. Zoals je nog ziet in die wonderschone valleien in bijvoorbeeld Marocco.

Een alternatief vormde het gebruik van buizen, meestal metalen buizen. Deze werden ondergronds aangebracht. Met als gevolg dat er zeer regelmatig leidingbreuken waren met gigantische lekkages en verlies van water.

Loden leidingen bleken een oplossing, want lood plooide mee met de verzakkingen en brak niet. Inmiddels weten we dat loden leidingen hun zware metalen afgeven aan het passerende water, met alle gevolgen voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid van dien.

Zware metalen worden in verband gebracht met vooral neurolopgische aandoeningen. Geraken deze stoffen door de hersen-bloed-barrière dan stimuleren deze stoffen de ontwikkeling van aandoeningen als Alzheimer, Dementie en Parkinson. Stuk voor stuk gemene sluipmoordenaars die voor een schrijnende aftakeling zorgen.

Diezelfde overheid is hiervan op de hoogte, maar niet bij machte om de vaak zeer moeilijk bereikbare leidingen in (oude) steden of dorpen te bereiken of te vervangen. 

Om lekkages te beperken en te voorkomen wordt  aan het vertrekkende water producten toegevoegd die zorgen voor reparatie van binnenuit. Potentieel ongezonde toevoegingen. Een beetje vergelijkbaar met de reparatie van onze bloedvaten middels cholesterol.

Wist u trouwens dat er in de meeste steden nog vele kilometers waterleidingen liggen van…asbest.

UW FLESSENWATER

Ook in België is er een gigantische markt voor flessenwater. En het zijn de Unilevers, Danones en Coca Cola’s van deze wereld die hun marketeers aan de slag zetten om een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven.

Van oudsher vindt de mens een vorm aantrekkelijk, of juist niet aantrekkelijk. Vindt een individu een kleurencombinatie aantrekkelijk of juist niet aantrekkelijk.

Dus gaan de ontwerpers van flessen aan de slag om een zo aantrekkelijk mogelijke fles te maken. Aantrekkelijk = marktaandeel. Om plastic gemakkelijk en goedkoop haar vorm te geven worden hier vaak weekmakers aan toegevoegd. En dus bevatten de plastic flessen volop weekmakers, die ook hun weg zoeken richting het water. 

Een fles drinkwater maakt een reis ruim 28 dagen en legt in deze periode bijna 1000 km af. Dagen en afstanden waarin het water flink geschud wordt en aan de finish zitten er ook weekmakers in uw water.

En neen, weekmakers met fascinerende namen als Ftalaten, Bisphenol zijn niet pluis. Ze gedragen zich hormoon-achtig en dan klinkt de naam xeno-oestrogenen.

En deze xeno-oestrogenen verstoren ons hormoonstelsel. 

Hormoonstelsel? zult u zeggen, worden niet een groot aantal organen en orgaanstelsels nu juist aangestuurd door hormonen? De prostaat, de eierstokken, de pancreas, de schildklier en onze borsten.

Ja, volgens mij gaat er iets serieus fout bij de aansturing van deze organen, met vele ziekten tot gevolg. Ik zie het dagelijks bevestigd in de media en in de sterfgevallen om mij heen. 

Op basis van bovenstaande zou ik u een aantal adviezen willen geven ten aanzien van zware metalen en ten aanzien van weekmakers. Ik constateer dat mijn oplossingen zich vooral in de keuken bevinden:

  • Vervang de vullingen van lood in uw gebit én laat geen vullingen van lood steken. Geloof het of niet, dit gebeurd nog steeds en is bij wet niet verboden.
  •  Gebruik geen leidingwater om te koken. 
  • Gebruik geen flessenwater verpakt in plastic.
  • Ga desnoods dus sleuren met glazen flessen van een merk met een lage droogrest, zoals bijvoorbeeld Spa. Deze droogrest staat vermeld op de etiketten en het getal is best minder dan 60.
  • Maak het uzelf gemakkelijk en ondersteun uw lichaam met zuiver drinkwater door een op Omgekeerde Osmose gebaseerde filteroplossing te laten installeren.
  • Gebruik geen wit keukenzout waarin het metaal aluminium zit verwerkt als anti-klontermiddel.
  • Gebruik geen potten en pannen van aluminium en zwier ook uw aluminium-bestek buiten.
  • Insecticiden en pesticiden zitten vol zware metalen: kies voor groenten en fruit vrij van deze middelen. Dus biologische groenten en fruit, best van biodynamische oorsprong.
  • Geen verse groenten of fruit? Kies voor glazen bokalen/potten en zeker geen conserve-blikken die vrijwel altijd zware metalen bevatten of aan de binnenzijde een plastic coating hebben. En dit plasic zit weer vol met….weekmakers.

Gerelateerde artikelen