De kwaliteit van oppervlaktewater is alarmerend

Het is inderdaad zo dat de kwaliteit van oppervlaktewater zeer bepalend is voor de kwaliteit van ons drinkwater. Oppervlaktewaterbronnen zoals rivieren, meren en stuwmeren zijn vaak de primaire bronnen voor de productie van drinkwater. Hier is waarom de kwaliteit van oppervlaktewater van groot belang is voor ons drinkwater, ook wat betreft de aanvoer via sloten:

  1. Waterinname: Waterzuiveringsbedrijven nemen doorgaans oppervlaktewater op bij innamepunten in rivieren of (stuw)meren. De initiële kwaliteit van dit ruwe oppervlaktewater is dus cruciaal, omdat dit de basis vormt voor het gehele behandelingsproces. Bovendien een behandelingsproces waarvoor steeds minder middelen beschikbaar zijn. 

  2. Verontreinigingen: Oppervlaktewater kan verschillende verontreinigingen bevatten, zoals sedimenten, organische stoffen, micro-organismen, chemicaliën, medicijnresten, zware metalen en nutriënten. De aanwezigheid en concentratie van deze verontreinigingen beïnvloeden de moeilijkheidsgraad van de waterzuivering. Tot voor kort was de afkorting PFAS een grote onbekende, maar nu scoort deze zeer hoog in de Google-zoekopdrachten.

  3. Waterzuivering: Het ruwe oppervlaktewater moet worden behandeld in waterzuiveringsinstallaties om het geschikt te maken voor menselijke consumptie. De kwaliteit van het ruwe water bepaalt welke zuiveringsprocessen moeten worden toegepast en hoe intensief ze moeten zijn. Meer verontreinigd water vereist vaak meer geavanceerde zuiveringsmethoden, wat de kosten kan verhogen.

  4. Volksgezondheid: Drinkwater moet aan strikte kwaliteitsnormen voldoen om de volksgezondheid te beschermen. Als oppervlaktewater sterk verontreinigd is, kan dit leiden tot een groter risico op watergerelateerde ziekten en gezondheidsproblemen als de verontreinigingen niet effectief worden verwijderd tijdens het zuiveringsproces.

  5. Wet- en regelgeving: Overheidsinstanties stellen normen en voorschriften vast voor de kwaliteit van drinkwater. Deze normen hebben betrekking op parameters zoals de concentratie van verontreinigingen en microbiële veiligheid. De kwaliteit van oppervlaktewater moet aan deze normen voldoen voordat het kan worden gedistribueerd als drinkwater.

Het is dus van essentieel belang om de kwaliteit van oppervlaktewater te monitoren, beschermen en verbeteren, zodat de kwaliteit van ons drinkwater wordt gewaarborgd. Waterzuiveringsbedrijven en milieuorganisaties spelen een cruciale rol bij het handhaven van deze kwaliteit en bij het zorgen voor veilig en schoon drinkwater voor de bevolking.

Teletekst waterkwaliteit

Gerelateerde artikelen

Black-Friday
Blog

Black-Friday

Black-friday heeft ook een plaatsje in de agenda gekregen van menige Europeaan en Belg. Het fenomeen is overgewaaid over de Atlantische Oceaan en is het

Read More »